Vô hiệu hoá SMBv1 trên Windows 7/8/10 – Ransomware WanaCrypt0r 2.0

Bởi admins
0 Bình luận